Hem
Press
Aktuella IP-artiklar
Om Immaterialrätt
Medlemmar
Styrelsen
Regelverk
Utbildning
SEPAF Innovation Index
Länkar
Kontakta oss
In English
Välkommen till SEPAF, Sveriges Patentbyråers förening

SEPAF är en branschförening för byråer i Sverige som arbetar med skydd av patent, varumärken och design. Syftet är att upprätthålla god etik och en hög yrkesskicklighet i branschen. Alla SEPAF-anslutna byråer tillämpar våra allmänna uppdragsvillkor, en trygghet för dig som kund.

Etikkommittén övervakar att de etiska riktlinjerna följs och att regelverket är i enlighet med god yrkessed och aktuell rättspraxis. Byråer som bryter mot regelverket ställs till ansvar.

Genom kontakter med myndigheter och organisationer arbetar vi med att påverka lagar och regelverk för våra kunders bästa.

Vi publicerar regelbundet färsk statistik för ansökan om patent-, design- och mönsterskydd både i Sverige och internationellt.

Kommentarer och synpunkter på aktuella frågor redovisar vi här.

Prenumerera på pressmeddelanden.


Bestrid och polisanmäl bluffakturor

En bluffaktura är en faktura eller orderbekräftelse på en vara eller tjänst som du inte har beställt eller fått levererad. Det kan även vara ett erbjudande som är utformat som en faktura och därför ger intrycket av att den ska betalas.  

Det förekommer att erbjudanden om olika registreringstjänster, utformade som fakturor, skickas ut i samband med patentansökningar. På WIPO:s hemsida publiceras exempel på sådana bluffakturor och råd kring hur du kan agera mot dessa. WIPO samlar också in tips om oseriösa företagare. Även Svensk Handel publicerar en varningslista och tar emot tips om oseriösa företagare.

Om du fått en bluffaktura är det viktigt att den hanteras på rätt sätt. En faktura på en vara/tjänst som inte beställts eller levererats ska bestridas snarast möjligt och polisanmälas. Ett erbjudande utformat som en faktura ska inte bestridas men bör polisanmälas som ett bedrägeri.

Läs mer om hur du bestrider en faktura och polisanmäler misstänkt bedrägeri.


Följ SEPAF
                       

I fokus

                                                                                     
2015-06-29
Negativa trenden för designansökningar bruten
Läs mer

2015-09-22
Sepaf Innovation Index
Läs mer

2015-06-09
Remissvar: Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar
Läs mer
                    

2015-05-06
Ökning av ansökningar i Korea
Läs mer

2015-05-04
Patentansökningar ökar kraftigt
Läs mer           
                                                                                        
2015-03-23
Sverige viktig marknad söka varumärkesskydd i
Läs mer

2015-03-02
Ansök om en Innovationscheck från och med mars 2015!
Läs mer                                            
                      
                                     
2015-02-02
Sverige i patenttopp
Läs mer i Computer Sweden


2014-12-25
Fler företag vill skydda sina produkter
Läs mer på SvT
                   
                                                                      
2014-11-15
PM: Immaterialrättens roll i innovationssystemet samt PRVs framtida roll och finansiering
Läs promemorian som pdf-fil
                      
                                                    

                       
                        
                                       
                                               
                                               

                     
                                                                                          
       


            Uppdaterat 2015-09-22
Utskriftsvänlig sida
Provided by Webforum